Scroll to top
INTERIOR / INDUSTRIAL PRODUCT / LANDSCAPE / WEB / BRANDING - IDENTITY DESIGN
3D Visualization Interior

S.S. 3D Bedroom Design and Visualization – Upwork Projects

At OU Design Studio, we had the pleasure of working on a 3D bedroom design project through Upwork, where we created stunning visuals by combining our expertise in 3D modeling and visualization. The project involved designing and modeling a bedroom according to the client’s specifications, and then rendering the final result using 3ds Max and Lumion.

We started by understanding the client’s requirements and preferences for the bedroom design. Taking into consideration factors such as the room layout, color schemes, furniture selection, and lighting, we carefully crafted a 3D model using 3ds Max. We paid meticulous attention to detail to ensure that the design accurately reflected the client’s vision and met their expectations.

Once the 3D model was complete, we proceeded to the visualization stage using Lumion. Leveraging Lumion’s powerful rendering capabilities, we brought the 3D model to life with realistic textures, lighting, and effects. We fine-tuned the visuals to create an immersive and visually appealing experience that allowed the client to virtually explore and visualize their dream bedroom.

Throughout the project, we maintained close communication with the client, seeking their feedback and incorporating their suggestions to ensure the final design met their requirements. The result was a stunning 3D bedroom design that exceeded the client’s expectations and provided them with a realistic preview of their future bedroom.

Our expertise in 3D modeling and visualization, combined with the use of industry-leading software such as 3ds Max and Lumion, allowed us to deliver high-quality and visually captivating results for this project. At OU Design Studio, we take pride in our ability to create customized 3D designs that bring our clients’ visions to life and provide them with a compelling visual representation of their ideas.

OU Design Studio olarak, Upwork üzerinden yaptığımız bir proje kapsamında 3D yatak odası tasarımı, modelleme ve görselleştirme çalışması gerçekleştirdik. 3ds Max ve Lumion gibi yazılımları kullanarak uzmanlığımızı 3D modelleme ve görselleştirme alanında birleştirdik.

Projeye başlamadan önce müşterinin yatak odası tasarımına ilişkin isteklerini ve tercihlerini anlamaya yönelik bir süreçle başladık. Oda düzeni, renk şemaları, mobilya seçimi ve aydınlatma gibi faktörleri dikkate alarak, 3ds Max kullanarak detaylı bir 3D model oluşturduk. Tasarımın, müşterinin vizyonunu doğru bir şekilde yansıttığından ve beklentilerini karşıladığından emin olmak için özenle detaylara dikkat ettik.

3D model tamamlandığında, Lumion’u kullanarak görselleştirme aşamasına geçtik. Lumion’un güçlü renderleme yeteneklerinden yararlanarak, 3D modeli gerçekçi dokular, aydınlatma ve efektlerle canlandırdık. Görselleri ince ayarlayarak, müşterinin hayalindeki yatak odasını sanal olarak keşfetmelerine olanak tanıyan etkileyici ve görsel olarak çekici bir deneyim oluşturduk.

Proje boyunca müşteriyle sürekli iletişim halinde olarak, geri bildirimlerini alıp önerilerini dikkate aldık ve tasarımı müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde tamamladık. Sonuç, müşterinin beklentilerini aşan etkileyici bir 3D yatak odası tasarımı oldu ve gelecekteki yatak odalarının gerçekçi bir önizlemesini müşteriye sundu.

3D modelleme ve görselleştirme konusundaki uzmanlığımız, 3ds Max ve Lumion gibi sektörde lider yazılımları kullanma becerimiz sayesinde, bu projede yüksek kaliteli ve görsel olarak etkileyici sonuçlar elde ettik. OU Design Studio olarak, müşterilerimizin vizyonunu hayata geçiren özelleştirilmiş 3D tasarımlar oluşturma yeteneğimizle gurur duyuyoruz ve fikirlerine çarpıcı bir görsel temsil sunuyoruz.

  • Client

    Upwork - S.S.

  • Tags

    3D görsel efektler, 3D görselleştirme, 3D Modelleme, 3ds max, Dekorasyon, Görsel sunum, görselleştirme, İç Mekan Tasarımı, İç Mimarlık, Interior Architect, Interior Design, lumion, Mobilya tasarımı, Müşteri talepleri doğrultusunda tasarım, mutfak tasarımı, Özel tasarım, Proje tabanlı iş, Render işlemi, Rendered görüntüler, salon tasarımı, Sanal modelleme, Sanal tasarım, Tasarım modellenmesi, triplex, Upwork freelancer, Upwork projesi, villa design, villa tasarım, Yatak odası tasarımı

Share project